Hlavní zdroje

Učte tak, jak učil Spasitel: Pro všechny, kteří učí v domově a v Církvi

Zásady popsané v této příručce mohou pomáhat každému učiteli evangelia učit tak, jak učil Spasitel. To se týká rodičů, bratrů a sester pověřených pastýřskou službou, misionářů, učitelů v seminářích a institutech i všech těch, jejichž církevní povolání jim dává příležitosti učit. 

Dovednosti pro rozvoj učitelů

Další příručka pro učitele popisující základní principy výuky: Zaměřujte se na Ježíše Krista, Mějte rádi ty, které učíte, Učte Duchem, Učte nauce a Vyzývejte studenty k usilovnému studiu. Příručka také obsahuje pěkně graficky zpracovaný třístránkový přehled těchto témat.

Výuka a studium evangelia

Příručka obsahuje tyto kapitoly: Cíl Seminářů a institutů náboženství, Základní zásady výuky a studia evangelia, Výuka písem v Seminářích a institutech náboženství, Příprava na výuku, Výukové metody, dovednosti a přístupy, Neustálé zdokonalování učitele

Školicí materiál pro nové učitele

Materiál pro školení nových učitelů. Obsahuje praktická cvičení výuky evangelia dle principů obsažených v předchozích příručkách.