Další texty

„…hledejte pilně slova moudrosti a učte jim jeden druhého; ano, vyhledávejte slova moudrosti z nejlepších knih; usilujte o vědomosti, dokonce studiem a také vírou“

– NaS 109:7

Proslovy podle vzoru Ježíše Krista

 Stručný návod na přípravu proslovu na shromáždění svátosti pro každého člena

Ježíš a chrám

 D. Kelly Ogden z Katedry starověkých písem BYU nabízí bližší pohled na chrám v Jeruzalémě a vztah, který měl ve své době Spasitel k Domu Páně.

Která církev má pravdu?

Historický přehled staršího Mark E. Petersena od doby novozákonní Spasitelovy církve přes počátky a průběh odpadlictví až po událost znovuzřízení v roce 1830.

Cesta k dokonalosti

Jak vyhodnotit svůj pokrok na cestě k dokonalosti: verše z Ježíšova kázání na hoře a z epištoly Jakubovy obsahují tutéž nauku.

Myšlenka chrámu v dějinách

Esej Hugha W. Nibleyho o chrámu, jeho architektuře a vývoji jeho obřadů od starověku až po současnost.

Sionská výprava

Rozšiřující materiál studijního programu Nauky a smluv. Apošlol David A. Bednar se zamýšlí nad přínosem Sionské výpravy pro náš současný život a každého z nás vyzývá k odpovědi na otázku „Kdo je na Pánově straně?“

Schéma původní Kristovy církve

Věděli jste, že znaky pravé církve Ježíše Krista lze najít už jen v samotné Bibli? (Užitečné při hledání odpovědí na otázky našich přátel jiných vyznání.) 

Chiasmus v písmech

Popis literární struktury zvané chiasmus a jeho výskyt ve starověkých hebrejských textech včetně Bible. Objev chiasmu v Knize Mormonově starším Welchem mj. dokazuje pravost Knihy Mormonovy, protože Joseph Smith jako neučený mladý muž chiasmus neznal a nic o něm nevěděl, tudíž si KM nemohl sám od sebe vymyslet.