Lekce Nedělní školy

„Všechny věci se naplňují vírou“ – Nedělní škola 23.-29. 11. 2020, Eter 12-15

Milí bratři, milé sestry,

kapitoly z tohoto týdne byly značně kontrastní. Na začátek jsme četli jednu z nejkrásnějších a nejdůležitějších kapitol v Knize Mormonově – Eter 12 (v této kapitole se nacházejí hned dvě pasáže vybrané generálními autoritami do tzv. mistrovství v písmech). Následně se přes Eterova proroctví dostáváme až k apokalyptickému scénáři, ve kterém zahynula celá veliká civilizace, která se oddala hříchu…

Možná, že tento kontrast nám může pomoci více si uvědomit sílu a význam prorockých poselství z těchto kapitol.

Dvanáctá kapitola je skutečně mocným pojednáním o víře. Zkuste si vypsat věci, které jsou podle Moroniho veršů možné právě díky víře. Můžete připsat i další své nápady a zkušenosti ze života, v čem víra pomáhá. Může to být i skvělý nápad na společnou nedělní školu pro rodinu – podělit se o zkušenosti, jak nám víra pomáhá a co umožňuje.

Je zajímavé, že proroci jsou často špatně přijímáni ve své vlastní době, ve své domovině. I Ježíš na to poukazoval. Co můžeme dělat pro to, abychom my sami byli otevření Pánovým poslům, i když věci, které říkají, mohou být nepohodlné?

Poslední verš v Knize Eterově zní:

34 Nyní, poslední slova, která Eter napsal, jsou tato: Zda Pán chce, abych byl přenesen, nebo abych trpěl vůli Páně v těle, na tom nezáleží, pakliže budu spasen v království Božím. Amen.

Eter je pro nás příkladem člověka, který svůj život zasvětil Pánu a své vlastní zájmy dal stranou. Měl určitě obrovskou víru a zároveň Bohu plně důvěřoval. Kéž bychom všichni mohli být trochu jako Eter…

S přáním krásné neděle,

Předsednictvo Nedělní školy

Přikládáme několik pěkných videí v angličtině